[fpc-pascal] strange error

Vit Kavan vtech-fpc at seznam.cz
Tue Apr 15 10:43:02 CEST 2003


Hi everyone,

this is what I get during compile (porting some Delphi code):

Error: call by var parameters have to match exactly: Got "Array Of
TVertex3D" expected "Array Of TVertex3D"

this is the function declaration:

procedure TranslateArr(xc,yc,zc:single;var Src,Dst:array of
TVertex3D;count:int);

this is how I call it:

TranslateArr(Center.x,Center.y,Center.z,Vertices,Vertices2,VertexCount);
any ideas? bug? unsupported feature?

             cu,
VTech

______________________________________________________________________
Reklama:
Od dubna si můžete volat levněji. Pořiďte si službu Moje Jednička a volejte svému nejbližšímu jen za 1,50 Kč za minutu. www.oskarmobil.cz
More information about the fpc-pascal mailing list