[fpc-devel]When can be changed crt unit procedure window

Zbynek Grygar zbynek.grygar at seznam.cz
Fri Nov 2 06:30:58 CET 2001


pleas send me info thanks

                    Zbynek


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.293 / Virová báze: 158 - datum vydání: 29.10.2001

More information about the fpc-devel mailing list