<html>
.....Or maybe I'm doing something wrong<br>
<br>
<b>the source:<br>
</b>program porttest;<br>
uses ports,crt,linux;<br>
begin<br>
  if ioperm($378,3,0) = true then<br>
  begin <br>
    repeat<br>
      delay(1000);<br>
      writeln('on');<br>
      port[$378]:=255;<br>
      delay(1000);<br>
      writeln('off');<br>
      port[$378]:=0;<br>
    until keypressed;<br>
  end;<br>
  writeln('davs');<br>
end.<br>
<br>
<b>the error:<br>
</b>gdb) run<br>
Starting program: /prog/porttest <br>
on<br>
<br>
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.<br>
0x804c399 in _LINUX ()<br>
(gdb) 
<BR>
<div>Kenneth Due</div>
<br>
<br>
<br>
<br>
<div>
<a href="http://www.skummel.dk/" EUDORA=AUTOURL>http://www.skummel.dk</a></div>
<div>Tlf. </div>
<div> 5850 6402 priv.</div>
<div>22207691 arb.</div>
<br>
<div>Risikabel : Hybridnet med kinesiske tv-udsendeler</div>
</html>