[fpc-devel]bug: crt in win32 problem

Zbynek Grygar zbynek.grygar at seznam.cz
Thu Oct 25 06:14:42 CEST 2001


Hi i have crt from snapshot 18.10.2001
and procedure window dont work correctly its show bad window why?

picture is in att

Thanks Zbynek


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.286 / Virová báze: 152 - datum vydání: 9.10.2001
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: obrazovka.gif
Type: image/tiff
Size: 9085 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.freepascal.org/pipermail/fpc-devel/attachments/20011025/0ba83f95/attachment.tif>


More information about the fpc-devel mailing list